Na de verkiezingen van 21 maart 2018 mocht DOS met 8 zetels in de gemeenteraad van Stein (totaal: 21) plaatsnemen. Doordat er samen met de fracties CDA Stein, Steins Belang en VVD Stein gekomen werd tot een coalitieakkoord, kwam DOS tevens in de gelegenheid om 3 wethouders af te vaardigen in het college van B&W.

 

Onze gemeenteraadsleden en hun aandachtsgebied:

 

Onze collegeleden en hun portefeuille: