donderdag 20188 nov.

Algemene Beschouwingen 2018

Geschreven door Ron de Rooy

De Algemene Beschouwingen is een coproductie van alle leden van DOS. Fractievoorzitter Peter Claessen en vice-fractievoorzitter Julie Meijers brachten deze in tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering over de Programmabegroting 2019.

 

Een aantal quotes:

 

Peter

 "Uiteindelijk is DOS zeer tevreden met de begroting die nu voorligt. Het coalitieakkoord is immers volledig hierin verwerkt."

 

Julie

"We constateren dat het principe “de vervuiler betaald” wel bij een hele kleine groep terecht komt en een tweetal bedrijven exponentieel meer rioolrecht moeten betalen."


Meer lezen? 

Onderstaand de volledige teksten die zijn ingebracht tijdens de Algemene Beschouwingen 2018:

 

Reageren