Top 10 kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018
donderdag 20188 nov.

Algemene Beschouwingen 2018

Geschreven door Ron de Rooy

De Algemene Beschouwingen is een coproductie van alle leden van DOS. Fractievoorzitter Peter Claessen en vice-fractievoorzitter Julie Meijers brachten deze in tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering over de Programmabegroting 2019.

 

Een aantal quotes:

 

Peter

 "Uiteindelijk is DOS zeer tevreden met de begroting die nu voorligt. Het coalitieakkoord is immers volledig hierin verwerkt."

 

Julie

"We constateren dat het principe “de vervuiler betaald” wel bij een hele kleine groep terecht komt en een tweetal bedrijven exponentieel meer rioolrecht moeten betalen."


Meer lezen? 

Onderstaand de volledige teksten die zijn ingebracht tijdens de Algemene Beschouwingen 2018:

 

maandag 20187 mei

Jo Dohmen nieuwe Voorzitter a.i.

Geschreven door Ron de Rooy

Gebruikelijk is dat een bestuurswissel bij DOS pas op zijn plaats is, als de gehele coalitievorming achter de rug is. Een natuurlijk moment is dan meestal de laatste vergadering voor het eerste zomerreces na de verkiezingen. Sinds de verkiezingen bestaat echter, volgens de eigen statuten, een onwenselijke situatie. Voorzitter Ron de Rooy is namelijk zelf ook gekozen in de gemeenteraad en mag dat eigenlijk niet combineren met een bestuurslidmaatschap in de partij. Omdat ere-lid Jo Dohmen tijdelijk beschikbaar is, vindt de wisseling van het voorzitterschap nu eerder plaats.

 

Meer lezen & reageren ›